O mně

Obecné vzdělání

 • Gymnázium K. V. Raise Hlinsko
 • FSpS MU, Tělesná výchova a sport
 • FPe ZČU, Společenské vědy

Specializované vzdělání v oblasti aerobiku

 • Instruktor TRAMPOLININGU (akreditace MŠMT)
 • Diplom Step Aerobik – Wellness School E.B.
 • Certifikát TBW – Bodystyling – Fitness BlueGym Academy
 • Osvědčení Cvičení metodou Pilates s využitím pomůcek (akreditace MŠMT)
 • Diplom Fit Ball – Wellness School E.B.
 • Official Zumba ® Instructor
 • Diplom ZUMBA fit – Wellness School E.B.
 • Osvědčení Cvičení s overbally (akreditace MŠMT)
 • Certifikát Total Body Workout – Fitness BlueGym Academy
 • Fitness Instructor Aerobic professional (akreditace MŠMT)

Specializované vzdělání v oblasti školní TV

 • Zdravotník zotavovacích akcí (akr. MŠMT)
 • Studium k výkonu specializovaných činností: Prevence sociálně patologických jevů (akr. MŠMT)
 • Osvědčení Osobnostně – sociální rozvoj metodika prevence (akr. MŠMT)
 • Osvědčení Základy první pomoci (akr. MŠMT)
 • Osvědčení Jak reagovat a řešit dětskou agresivitu, impulzivitu, ztrátu motivace (akr. MŠMT)
 • Osvědčení Psychomotorické hry ve školní TV (akr. MŠMT)
 • Osvědčení Standardy pro ZV – OVO Tělesná výchova, Výchova ke zdraví (akr. MŠMT)
 • Osvědčení Zdravý životní styl ve školách z pohledu bezpečnosti (akr.MŠMT)
 • Osvědčení Vodní turistika (akreditace MŠMT)
 • Osvědčení Zdravotní aspekt plavání, bezpečnost, záchrana tonoucího (akr.MŠMT)
 • Osvědčení Bezpečně a hravě na in- line bruslích (akreditace MŠMT)
 • Osvědčení Inovace zimních výcvikových kurzů (akreditace MŠMT)
 • Osvědčení Nebojme se gymnastiky (akreditace MŠMT)
 • Osvědčení Prevence zranění v míčových hrách (akreditace MŠMT)
 • Osvědčení Prevence úrazů výukou pádové techniky (akreditace MŠMT)

Praxe

 • Každoroční účast na kongresech aerobiku, fitness a bodymind
 • Fitness Instructor Aerobic professional od roku 2006
 • Aqua Fitness Instructor od roku 2006
 • Učitelka tělesné výchovy od roku 2005
 • Masér pro sportovní a rekondiční masáže (akreditace MŠMT)
 • Instruktorka lyžování a snowboardingu (akreditace MŠMT)
 • Záchranář-plavčík ČČK od roku 2002